கோவிட் 19 தடுப்பூசி முகாம்

இன்று கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி, வேப்பூரில் கோவிட் 19 தடுப்பூசி முகாம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. மருத்துவர் ரஞ்சன். முதல்வர் முனைவர் இரா மீனா மற்றும் பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.