மாணவிகளுக்கான கலந்தாய்வு

இளங்கலை முதலாமாண்டு தமிழ், ஆங்கிலம், வணகவியல், மற்றும் நிர்வாக மேலாண்மை மாணவிகளுக்கான கலந்தாய்வு,முதல்வர், துறைதலைவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள்….
அரசு மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
வேப்பூர்